A vásárlástól való elállás joga

Minden vevőnek a vásárlástól számított 14 munkanapon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:


Tájékoztató az elállás jogáról
A Webáruház vásárlóit megilleti az elállás joga, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül gyakorolhat. Ennek részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. Elállás esetén a termék bontatlan, vagy bontott állapotban érkezhet vissza a Webáruházhoz. Az utánvéttel visszaküldött termékeket nem vesszük át. Az elállást nem kell megindokolni, az áru ellenértékét a visszaküldés után 14 napon belül visszautaljuk. Nem alkalmazható az elállási jog CD-kre, DVD-kre, szoftverekre, elemekre, amennyiben már kibontásra kerültek, ezek ugyanis a 17/1999. (II.5.) Korm. Rendelet alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Elállás esetén cégünk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Figyelem!
Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.


  • Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza a GBG-Trade Kft-hez. Az elállási jog nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek olyan állapotúak, hogy az új termékként történő értékesítést nem teszik lehetővé.
  • Elállásra vonatkozó igényét e-mailben az info@fittsport.com címen kell bejelentenie.
  • Az áru ellenértékét az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük.  Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésőbb az áru megérkezését követő 14 napon belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.
  • A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.
  • Az utánvétellel feladott csomagokat a GBG-Trade Kft. technikai okokból nem tudja elfogadni.
  • Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
  • Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.
  • A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a GBG-Trade Kft. Nem vonható felelősségre.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabály szövegét a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Vissza